Jaj przepięknie malowanych,

Świąt wesołych, roześmianych.

W poniedziałek kubeł wody...

Szczęścia, zdrowia oraz zgody!